Logopedie Landerd richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Wij behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie.

Logopedie Schaijk

1100

MENU

De logopedische behandeling van Adem-patiënten zal er vooral op gericht zijn om met oefeningen de adem mogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden, ook tijdens inspanning en bij spanning.

 

Logopedie Landerd: Stem

Als onderzoek door de kno-arts geen afwijkingen aan de stembanden laat zien, zal de logopedist de stem verder onderzoeken.

De mogelijkheden van de stem wat betreft hoogte, luidheid en draagkracht worden bepaald. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Larynx-manipulatie

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx.

Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Gehoor

De logopedist is de aangewezen persoon om te onderzoeken of en hoe groot de taal- en spraakachterstand is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal wordt onderzocht. In onze behandeling wordt aandacht besteed aan het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

 

Logopedie Landerd: Sensorische Integratie

Sensorische integratie is het verband tussen het waarnemen en de bewegingsreactie daar op. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Spraak

De logopedist kan adviseren of en wanneer behandeling nodig is en welke therapie het meest effectief is. Mond-ademen moet bij kinderen zo vroeg mogelijk worden gestopt, omdat dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen kan voorkomen.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

(verzamelgebouw: Gezondheidscentrum Landerd)

Lorskensstraat 1e - 5374 BC Schaijk | Postadres - Julianastraat 19 - 5374 BS Schaijk

Telefoon: 0486 - 463093 - K.v.K nummer: 17264768

Logopedie Schaijk

1031

Logopedie Schaijk

960

Logopedie Schaijk

812

Logopedie Schaijk

Logopedie Landerd richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Wij behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie.

768

Logopedie Schaijk

400

In onze logopedische praktijk Landerd staat de zorgvraag van de cliënt centraal en hierin hebben we dan ook als uitgangspunt ‘Zorg op Maat!’. We kijken naar de beste benadering voor elke volwassene, jongere of elk kind, waar nodig in multidisciplinair verband. Persoonlijke aandacht, plezier, transparantie en welbevinden staan tijdens de behandelingen voorop. We kijken ten alle tijde naar het algehele functioneren binnen de dagelijkse setting. Daarbij is elke cliënt uniek.

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid.

De logopedisten van logopediepraktijk Landerd zijn lid van de beroepsvereniging de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Ook zijn al onze logopedisten kwaliteits geregistreerd of ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Onze logopedisten in Landerd blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Ook zijn onze logopedisten lid van de kwaliteitskring van NVLF.

 

Logopedie Landerd: Adem

De logopedische behandeling van Adem-patiënten zal er vooral op gericht zijn om met oefeningen de adem mogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden, ook tijdens inspanning en bij spanning.

 

Logopedie Landerd: Stem

Als onderzoek door de kno-arts geen afwijkingen aan de stembanden laat zien, zal de logopedist de stem verder onderzoeken. De mogelijkheden van de stem wat betreft hoogte, luidheid en draagkracht worden bepaald. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Larynx-manipulatie

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx.

Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Gehoor

De logopedist is de aangewezen persoon om te onderzoeken of en hoe groot de taal- en spraakachterstand is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal wordt onderzocht. In onze behandeling wordt aandacht besteed aan het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: De Auditieve verwerkingsproblemen

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen.

 

Logopedie Landerd: Taal

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen persoonlijke communicatiestoornissen voor jongeren en ouderen.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Sensorische Integratie

Sensorische integratie is het verband tussen het waarnemen en de bewegingsreactie daar op. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Spraak

De logopedist kan adviseren of en wanneer behandeling nodig is en welke therapie het meest effectief is. Mond-ademen moet bij kinderen zo vroeg mogelijk worden gestopt, omdat dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen kan voorkomen.

Lees meer op Logopediepraktijk Schaijk >>

 

Logopedie Landerd: Specialisaties

Logopedie Landerd heeft zich gespecialiseerd in de volgende behandelingen:

 - Larynx manipulatie - LaxVox - Sensorische integratie - OMFT- Hodson&Paden - Denk simulerende Gesprek Methodieken - Meertaligheid - Metaphon - Taal in blokjes - Autisme of 'gewone' communicatieproblemen - Dyslexie - Leespraat

- autisme spectrumstoornis - Interdisciplinaire diagnostiek

(verzamelgebouw: Gezondheidscentrum Landerd)

Lorskensstraat 1e - 5374 BC Schaijk

Postadres - Julianastraat 19 - 5374 BS Schaijk

Tel. 0486 - 463093 - K.v.K  17264768

Logopedie Schaijk

320

Gehoor